Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2018 - November
2018 - Október
2018 - Szeptember
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

archívum
2008 - Január
Szépirodalom: Szálinger Balázs – Versek; Vári Attila – A főhadnagy úr karácsonya; Borsodi L. László – Versek; Józsa Péter – Kézfogások Akkában; Gál Éva Emese – Versek; Scripta Mundi: Lajos Katalin – Nemzetkép és frazeológia*; Anca Andriescu – Egy magyar nő portréja Liviu Rebreanu "Akasztottak erdeje" c. regényében; Bíró Béla – Az irónia Liviu Rebreanu "Ion" c. regényében; Szonda Szabolcs – "...csak dísz ez, életjog és remény..." (Vázlat Ady Endre románságképéről); Forgószínpad: Zsigmond Andrea beszélgetése Sebők Klára színművésszel – Emlékátvitel; Ködoszlás: Gottfried Barna – Kurucok és internáltak (Székelyek a vörös és a nemzeti hadseregben, illetve román fogságban, 1919-1920); Ujjlenyomat: Tánczos Vilmos – Hajnali varázslat; Műteremtés: Sümegi György – Bényi Árpád festményei előtt; Szemle: Borsodi L. László – A pusztulás poétikája és hit az újraírható mindenségben (Gál Éva Emese: A tizenegyedik parancsolat); Fekete Vince – Félemeleten (Borsodi L. László: Félemelet); Gergely Orsolya – Sokszínű társadalom (Az "Erdélyi Társadalom" szociológiai szaklap szemléje); Lövétei Lázár László – "A magyar festészet József Attilája" ;
2007 - December
Szépirodalom: Egyed Emese – Néváldozat; Lőrincz György – Besúgó voltam, szívem!; Nyilas Attila – Az álmoskönyvből; Papp Kincses Emese – A nagyember; Payer Imre – Versek; Selyem Zsuzsa – Dubinuska (mozgalmi ének egy felvonásban); Chamisso, Adalbert von – A Székely Nemzetgyűlés; Literata Hungarica: Győrffy Gábor – Irodalomirányítás Romániában a magyarországi forradalom előtt és után (1953-1959); Ködoszlás: Murádin Jenő – Már sosem látható tájak (Zárug Lukács emlékezete); Irattár: Dr. Gáll Erwin – Történetírás a XXI. század elején. Megjegyzések "A románok története" III. kötetéhez; Kelet Népe: Tánczos Vilmos – Etnográfusi töredékek a csángó nyelvi identitásról; Szemle: Bogdán László - László Károly – Gazda Ferenc visszaszerzett évei (Gazda Ferenc: elrabolt esztendők); Nagy Pál – Hitel - Kolozsvárt (Szász István Tas: Beszédes hallgatás...); Székelyföld-díjak, 2007: Mirk Szidónia-Kata – Balázs Lajos laudációja; Ferenczes István – Kenéz Ferenc laudációja; Lövétei Lázár László – Kerény Ferenc laudációja; Fekete Vince – Lakatos Mihály laudációja; György Attila – Szőcs Géza laudációja; Pályám emlékezete: Pongrácz P. Mária – A hosszútávfutó (Portrévázlat Anavi Ádám költőről);
2007 - November
Szépirodalom: Kiss Benedek – Versek; Péntek Imre – Versek; Simó Márton – Tranzit; Pintér Lajos – Versek megtalált füzetből; András Zoltán – Versek; Hajdú Farkas-Zoltán – Aposztázia; Literata Hungarica: Petrik Béla – "...napról napra fiatalodom" (Laudáció Dsida Jenő Magyar Örökség Díja alkalmából); Bertha Zoltán – "A szép mindig korszerű" (Dsida Jenő kritikai nézeteiről); Ködoszlás: Tapodi Zsuzsa – Az emlékezés kulturális gyakorlata mint hadszíntér; Irattár: Kinda István – Modernizációs változatok. Cófalva a szocializmusban és 1989 után; Aranyág: Csergő Bálint – Sírkeresztek, keresztszegvirágok az udvarhelyszéki katolikus temetőkben; Ujjlenyomat: Gazda József – "A boldogság fele" - kollektivizálás II.; Műteremtés: B. Nagy Anikó – Bodor Anikó kiállítása elé; Szemle: Borsodi L. László – A megsejtett minta, vagy annak a visszája (Páll Lajos: A csodák házában); Lövétei Lázár László – Epilógus (Kemény István: Élőbeszéd);
2007 - Október
Szépirodalom: Ferenczes István – Télikék; Molnár Vilmos – Kamararegény*; Fekete Vince – Piros autó lábnyomai a hóban; György Attila – Hajós a kikötőben; Lövétei Lázár László – Requiescat...; Literata Hungarica: György Ágnes – Erdélyi körúton Áprily Lajossal; Academica Transsylvanica: Szőcs Attila beszélgetése Kristály Sándor matematikussal – "A matematika faragott belőlem embert"; Ködoszlás: - Két magyar zseni: Bartók és Kodály -: Angi István – A bartóki dallamvilág retorikája; Angi István – Zenei anyanyelvünk és énekkari létünk a kodályi életmű fényében; Irattár: Egyed Ákos – Batthyány Lajos és Erdély; Kelet Népe: Iancu Laura beszélgetése Bernard Le Calloc'h történésszel – Bretonok, csángók, székelyek; Ujjlenyomat: Borsi-Kálmán Béla – PUSKÁSok, muskétások, történészek; Műteremtés: Szakolczay Lajos – A bánat bársonyában (Gazdáné Olosz Elláról); Szemle: Lakatos Mihály – Jézusfaragó székelyek. A halál-motívum Nyírő József "Jézusfaragó ember" című könyvében.; Pieldner Judit – "Hogy megtörténik, de mégsem velem" (Szabó T. Anna: Elhagy); Marczell Péter – Kőrösi Csoma Sándor, a rinocérosz (Sylvain Jouty Kőrösi Csoma Sándor-könyvéről);
2007 - Szeptember
Szépirodalom: György Attila – Elöljáróban; Bajor Andor – A Szent József-szindróma; Zágoni Attila – Humoreszkek; Székely Csaba – Paródiák; Lakatos Mihály – Lapraszerelt novella; Király Farkas – Paródiák; Muszka Sándor – Kisprózák; Literata Hungarica: Bertha Zoltán – "...ámulni ezen a játékon, melyet ember és természet egyaránt játszik" (Tamási Áron népi humora és kedélyvilága); Balázs Imre József – Bajor Andor és a fél pohár; Ködoszlás: Zólya Andrea Csilla – A parodisztikus beszédmódok kultúraelméleti megközelítései; Bota Szidónia – A székely humor új változatai a csíkszeredai rádióreklámokban; Cseke Péter – Védőháló nélkül; Szász István Tas – Bandikó; Irattár: Boros Ernő – Tromfondírozás; Ferencz Imre – Az elveszett Tromf nyomában; Forrai Tibor – Humoros lapok Erdélyben; Aranyág: Dr. Balázs Lajos – A lakodalom humora; Műteremtés: Molnár Vilmos – A rajzceruza figurázása; Szemle: Orbók Ilona – Rendszer van, csak meg kell találni (Bajor Andor: Angyal Bandi illemtana); Zsigmond Andrea – Fault (Bajor Andor két töredékéről); Nagy Pál – Új monográfia Tamási Áronról; Sántha Attila – Két paprikás székely író: Laji bá' és Dani bá';
2007 - Augusztus
Szépirodalom: Füzesi Magda – Erdélyi képeslapok; Maros András – Kísérletek cukorral; Luzsicza István – Versek; Bíró Gergely – Eltisztul; Cseh Katalin – Versek; Simonfy József – Versek; Literata Hungarica: Kozma Dezső – Regionalizmus és egyetemesség változó világban; Irattár: Tófalvi Zoltán – Az érmihályfalvi csoport pere (III. rész); Ujjlenyomat: Gazda József – "A boldogság felé" - kollektivizálás I. (A Székelyföld történetéből); Műteremtés: Sümegi György – Szolnay Sándor levelezéséből; Szemle: Borcsa János – Láng Gusztáv "köpönyege"; Kovács Noémi – Hány történet az ábécé? (Selyem Zsuzsa: 9 kiló. Történet a 119. zsoltárra); Ambrus Judit – "Édesanyám kicsi korban megtanított..." (Zakariás Erzsébet könyvéről); Fülöp Orsolya – Rapsóné öröksége;
2007 - Július
Szépirodalom: Kortárs román költők: Romulus Bucur – Versek (Fekete Vince fordítása); Caius Dobrescu – Versek (Kosztándi Tímea Ildikó és Sántha Attila fordításai); Doina Ioanid – Levelek Dumitru Tatusnak (Lövétei Lázár László fordítása); Alexandru Muşina – Personae (Bogdán László fordításai); Răzvan Ţupa – Fétis (László Noémi fordításai); Literata Hungarica: Tapodi Zsuzsa – Az identitás a hollók és a kígyók labirintusában (Szilágyi István: Hollóidő; Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka); Academica Transsylvanica: Dr. Balla Árpád gyermekgyógyász főorvossal Oláh-Gál Elvira beszélget – A szakma szabályai szerint kell dolgozni...; Irattár: Tófalvi Zoltán – Az érmihályfalvi csoport pere (II. rész); Kelet Népe: Ráduly János – Még egyszer a moldvabányai rovásemlékről; Műteremtés: Jánosházy György – Az öröm illan...(Kákonyi Csilla festményeiről); Szemle: Szőcs János – A székelyek rövid története (Egyed Ákos könyvéről); Sófalvi András – A kettős honfoglalásról, új megvilágításban. Tények és hipotézisek (Kolumbán-Antal József könyvéről); Pályám emlékezete: Fodor Sándor íróval Molnár Vilmos beszélget – "...mindig bíztam az emberekben...";
2007 - Június
Szépirodalom: Kenéz Ferenc – Versek; Egyed Péter – Poézis és létköltészet; Lövétei Lázár László – Hunyt mesterem; Vida Gábor – Prózatöredék Petri Györgynek; Grecsó Krisztián – Doktor urak (regényrészlet); Bogdán László – Találkozás Transsylvániában; Literata Hungarica: Demény Péter – Egy tekintet kialakulása; Elek Tibor – Darabokra szaggattatott magyar irodalom (?); Forgószínpad: Nagy B. Sándor beszélgetése Botka László színművésszel – Nem viccből csináltam; Irattár: Tófalvi Zoltán – Az érmihályfalvi csoport pere (I. rész); Műteremtés: Sümegi György – "Művészetében nagy és nemes volt" (Dokumentumok Nagy István festőművészről); Szemle: Székely Éva – A kanta legyen veled (Grecsó Krisztián: Isten hozott); Fekete Vince – Huszonhárom buborék (Egyed Péter: 23 buborék. A Kurszk balladája);
2007 - Május
Szépirodalom: Bogdán László – Richardo Reis Tahitin (részletek); Méhes Károly – A kalapos szomszéd; Benő Attila – Versek; Birtalan Ferenc – Versek; Benedek Szabolcs – A rohambili; Borsodi L. László – Versek; Scripta Mundi: Hajdú Farkas-Zoltán – Pünkösdi találkozás; Ködoszlás: Czakó Gábor – A magyar nyelv lelkéről (Nyelvrégészeti esszé); Kelet Népe: Peti Lehel – Ritualizált közösségi látomás: a moldvai csángók napbanézése; Ujjlenyomat: Gazda József – Új világ (A Székelyföld történetéből); Műteremtés: Gyarmati Zsolt – Munkácsy-képek Erdélyben*; Boros Judit – Munkácsy Mihály (1844-1900); Szemle: Szabó Róbert Csaba – "Hogy a mérték őre egyensúlyt köszöntsön" (Vermesser Levente (Az egyensúly ígérete); Borsodi L. László – "Aláaknázott mondatok között", avagy a "lárifári" összhangzattana (Vári Attila: Idegen ég); Mirk Szidónia-Kata – Nélkülözhetetlen kéziköny a moldvai csángókról (A moldvai csángók bibliográfiája);
2007 - április
Szépirodalom: Karácsonyi Zsolt – Versek; J. Szondy György – A boldogság kamrája; Dobos Krisztina – Versek; Ármos Lóránd – Versek; Lőrincz György – Egy besúgó korrajza; Weiner Sennyey Tibor – Versek a kisházból; Papp Kincses Emese – Az utolsó vacsora; Puskás Attila – Versek; Scripta Mundi: Bereczky Gábor – Kányádi Sándor oroszul; Academica Transsylvanica: Szőcs Attila beszélgetése Sándor József matematikussal – "A módszerek néha fontosabbak, mint az eredmények"; Ködoszlás: Cseke Péter – Románok és magyarok - kisebbségben és többségben; Agora: Tóth Norbert – Nemzeti vagy (magyar) állami érdek-e a területi autonómia?; Ujjlenyomat: Zsidó Ferenc – Elhervadt a túróvilág...; Műteremtés: Banner Zoltán – Szervátiusz Jenő-díj 2006 (Petrás Mária laudációja); Szemle: Fekete J. József – Két könyvről (Erdélyi szép szó 2006, Lőrincz György: Sóvárgás); Gagyi József – Vágyak, rítusok, rítusstratégiák - az emberélet fordulói Csíkszentdomokoson (Balázs Lajos: A vágy rítusai - rítusstratégiák);


első | előző | [131 -> 140 (146)] következő | utolsó


Az előző számaink a régi weblapunkon találhatóak a www.hargitakiado.ro/old címen.