Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - Február
2019 - Január
2018 - December
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

archívum
2008 - április
Szépirodalom: Király László – Versek; Andzsaná Appacsaná – Anyja leánya; Nagy Katalin Erzsébet – Versek; Csandra Kirán Szónréksza – Férfiasság; Fájdalom; Enyedy Valéria – Versek; R. K. Náráján – Négy rúpia; Ayhan Gökhan – Versek; Kéki N. Dáruválá – A gázló; Dimény-Haszmann Árpád – Versek; Scripta Mundi: Józan Ildikó és Németh Zoltán beszélgetése Bangha Imre indológussal – "Másképpen hangzanak a szavak két kultúra között"; Academica Transsylvanica: Máthé Éva beszélgetése Kolozsváry Zoltán mérnökkel – Az acél és a növények bűvöletében; Ködoszlás: Kolumbán-Antal József – "Bíborbanszületett" Konstantin és a székelyek; Aranyág: Deák Ferenc – "Lehullott fejünknek koronája..." (A csernátoni gyászjelentőkről); Ujjlenyomat: Zsidó Ferenc – Együttélő naiv történelmek; Szemle: Lövétei Lázár László – "Be kell fejeznem - vagy elkezdenem" (Király László: Míg gyönyörű késemet fenem); Nagy Pál – A nemzeti önismeret írója: Móricz Zsigmond; Szonda Szabolcs – Helytörténetek egy- és többszuszra (Váry O. Péter: Város a szivárványban); Kemsei István – Vagy Szókratész, vagy Bakunyin (Albert Gábor: Védekező halálraítéltek*); Pieldner Judit – Az emlékezet üvegkamrái (Vladimir Nabokov: Szólj, emlékezet!); Pályám emlékezete: Antal Ildikó beszélgetése Páll Lajossal – "Átbújtam a nehézségeken";
2008 - Március
Szépirodalom: Kenéz Ferenc – Versek; Simon Réka Zsuzsanna – Mesék; Szántai János – Versek; Zalán Tibor – Rigócsőr király (színmű); Jász Attila – Versek; Szabó Zelmira – Mesék; Cselényi Béla – Versek; Molnár Vilmos – Mese a szerencséről; Balázs Imre József – Versek; Ferenczes István – Borgondia; Borsodi L. László – Versek; Karácsonyi Zsolt – Az álmatlan herceg (színmű); Jánk Károly – Versek; Fekete Vince – Cincogósi Elemér (verses mese); Forgószínpad (In memoriam Kovács Ildikó): Szabó Zelmira beszélgetése Kovács Ildikó bábrendezővel – A baba csak baba, de a sámli...!; Palocsay Kisó Kata – Köszönöm; Gyermek-ankét: 10-13 éves gyerekek – "Nekem az a rész tetszett, amikor..."; Aranyág: Ferencz Klára – A szárhegyi pásztorjátékok szimbolikus rétegei; Kelet Népe: Bartha György – A csángóból lett Ludas Matyi; Szemle: Kőrössy Erika – Hagyományos és modern különös randevúja Kovács András Ferenc gyermeklírájában; Végh Balázs Béla – Kalandozások az örökmesében (Kamarás István: Kalamona kalamajka); Lovász Andrea – Kortárs irodalmi képeskönyvek; Kiss Andrea-Laura – Gyermek-irodalom-elmélet (Lovász Andrea: Jelen idejű holnemvolt); Molnár Péter – Összement identitás (Kukorelly Endre: Szamunadrág); Szilágyi Zoltán – Kerek világ (Zágoni Balázs: Barni könyve);
2008 - Február
Szépirodalom: Bogdán László – Tolnai; Sigmond István – Angyal fogta a kezét, azt hiszem (regényrészlet); Farkas Wellmann Éva – Versek; Térey János – Asztalizene ; Soós Amália – Hámán terve; Literata Hungarica: Kerényi Ferenc – A nemzeti drámákról; Academica Transsylvanica: Oláh-Gál Elvira beszélgetése Németh Sándor matematikussal – "Nem én választottam a matematikát, a matematika választott engem"; Irattár: Gerendás Lajos – Homoródszentmárton szenvedései; Kelet Népe: Seres Attila – Adalékok a moldvai csángók lélekszámának vizsgálatához az 1930-as és 1940-es évek fordulóján; Ujjlenyomat: Gazda József – Térdre kényszerítve - kollektivizálás III.; Műteremtés: Székely János – Esszé a fiamról; Szemle: Fekete Vince – A múlt kertjének elágazó ösvényein (Bogdán László: Szindbád a taligán); Fekete J. József – Az örökké szomjazók könyve (Sigmond István: Varjúszerenád); Fenyő D. György – Töredék és teljesség (Emlékek és gondolatok a 10 éve elhunyt Mikó Andrásról);
2008 - Január
Szépirodalom: Szálinger Balázs – Versek; Vári Attila – A főhadnagy úr karácsonya; Borsodi L. László – Versek; Józsa Péter – Kézfogások Akkában; Gál Éva Emese – Versek; Scripta Mundi: Lajos Katalin – Nemzetkép és frazeológia*; Anca Andriescu – Egy magyar nő portréja Liviu Rebreanu "Akasztottak erdeje" c. regényében; Bíró Béla – Az irónia Liviu Rebreanu "Ion" c. regényében; Szonda Szabolcs – "...csak dísz ez, életjog és remény..." (Vázlat Ady Endre románságképéről); Forgószínpad: Zsigmond Andrea beszélgetése Sebők Klára színművésszel – Emlékátvitel; Ködoszlás: Gottfried Barna – Kurucok és internáltak (Székelyek a vörös és a nemzeti hadseregben, illetve román fogságban, 1919-1920); Ujjlenyomat: Tánczos Vilmos – Hajnali varázslat; Műteremtés: Sümegi György – Bényi Árpád festményei előtt; Szemle: Borsodi L. László – A pusztulás poétikája és hit az újraírható mindenségben (Gál Éva Emese: A tizenegyedik parancsolat); Fekete Vince – Félemeleten (Borsodi L. László: Félemelet); Gergely Orsolya – Sokszínű társadalom (Az "Erdélyi Társadalom" szociológiai szaklap szemléje); Lövétei Lázár László – "A magyar festészet József Attilája" ;
2007 - December
Szépirodalom: Egyed Emese – Néváldozat; Lőrincz György – Besúgó voltam, szívem!; Nyilas Attila – Az álmoskönyvből; Papp Kincses Emese – A nagyember; Payer Imre – Versek; Selyem Zsuzsa – Dubinuska (mozgalmi ének egy felvonásban); Chamisso, Adalbert von – A Székely Nemzetgyűlés; Literata Hungarica: Győrffy Gábor – Irodalomirányítás Romániában a magyarországi forradalom előtt és után (1953-1959); Ködoszlás: Murádin Jenő – Már sosem látható tájak (Zárug Lukács emlékezete); Irattár: Dr. Gáll Erwin – Történetírás a XXI. század elején. Megjegyzések "A románok története" III. kötetéhez; Kelet Népe: Tánczos Vilmos – Etnográfusi töredékek a csángó nyelvi identitásról; Szemle: Bogdán László - László Károly – Gazda Ferenc visszaszerzett évei (Gazda Ferenc: elrabolt esztendők); Nagy Pál – Hitel - Kolozsvárt (Szász István Tas: Beszédes hallgatás...); Székelyföld-díjak, 2007: Mirk Szidónia-Kata – Balázs Lajos laudációja; Ferenczes István – Kenéz Ferenc laudációja; Lövétei Lázár László – Kerény Ferenc laudációja; Fekete Vince – Lakatos Mihály laudációja; György Attila – Szőcs Géza laudációja; Pályám emlékezete: Pongrácz P. Mária – A hosszútávfutó (Portrévázlat Anavi Ádám költőről);
2007 - November
Szépirodalom: Kiss Benedek – Versek; Péntek Imre – Versek; Simó Márton – Tranzit; Pintér Lajos – Versek megtalált füzetből; András Zoltán – Versek; Hajdú Farkas-Zoltán – Aposztázia; Literata Hungarica: Petrik Béla – "...napról napra fiatalodom" (Laudáció Dsida Jenő Magyar Örökség Díja alkalmából); Bertha Zoltán – "A szép mindig korszerű" (Dsida Jenő kritikai nézeteiről); Ködoszlás: Tapodi Zsuzsa – Az emlékezés kulturális gyakorlata mint hadszíntér; Irattár: Kinda István – Modernizációs változatok. Cófalva a szocializmusban és 1989 után; Aranyág: Csergő Bálint – Sírkeresztek, keresztszegvirágok az udvarhelyszéki katolikus temetőkben; Ujjlenyomat: Gazda József – "A boldogság fele" - kollektivizálás II.; Műteremtés: B. Nagy Anikó – Bodor Anikó kiállítása elé; Szemle: Borsodi L. László – A megsejtett minta, vagy annak a visszája (Páll Lajos: A csodák házában); Lövétei Lázár László – Epilógus (Kemény István: Élőbeszéd);
2007 - Október
Szépirodalom: Ferenczes István – Télikék; Molnár Vilmos – Kamararegény*; Fekete Vince – Piros autó lábnyomai a hóban; György Attila – Hajós a kikötőben; Lövétei Lázár László – Requiescat...; Literata Hungarica: György Ágnes – Erdélyi körúton Áprily Lajossal; Academica Transsylvanica: Szőcs Attila beszélgetése Kristály Sándor matematikussal – "A matematika faragott belőlem embert"; Ködoszlás: - Két magyar zseni: Bartók és Kodály -: Angi István – A bartóki dallamvilág retorikája; Angi István – Zenei anyanyelvünk és énekkari létünk a kodályi életmű fényében; Irattár: Egyed Ákos – Batthyány Lajos és Erdély; Kelet Népe: Iancu Laura beszélgetése Bernard Le Calloc'h történésszel – Bretonok, csángók, székelyek; Ujjlenyomat: Borsi-Kálmán Béla – PUSKÁSok, muskétások, történészek; Műteremtés: Szakolczay Lajos – A bánat bársonyában (Gazdáné Olosz Elláról); Szemle: Lakatos Mihály – Jézusfaragó székelyek. A halál-motívum Nyírő József "Jézusfaragó ember" című könyvében.; Pieldner Judit – "Hogy megtörténik, de mégsem velem" (Szabó T. Anna: Elhagy); Marczell Péter – Kőrösi Csoma Sándor, a rinocérosz (Sylvain Jouty Kőrösi Csoma Sándor-könyvéről);
2007 - Szeptember
Szépirodalom: György Attila – Elöljáróban; Bajor Andor – A Szent József-szindróma; Zágoni Attila – Humoreszkek; Székely Csaba – Paródiák; Lakatos Mihály – Lapraszerelt novella; Király Farkas – Paródiák; Muszka Sándor – Kisprózák; Literata Hungarica: Bertha Zoltán – "...ámulni ezen a játékon, melyet ember és természet egyaránt játszik" (Tamási Áron népi humora és kedélyvilága); Balázs Imre József – Bajor Andor és a fél pohár; Ködoszlás: Zólya Andrea Csilla – A parodisztikus beszédmódok kultúraelméleti megközelítései; Bota Szidónia – A székely humor új változatai a csíkszeredai rádióreklámokban; Cseke Péter – Védőháló nélkül; Szász István Tas – Bandikó; Irattár: Boros Ernő – Tromfondírozás; Ferencz Imre – Az elveszett Tromf nyomában; Forrai Tibor – Humoros lapok Erdélyben; Aranyág: Dr. Balázs Lajos – A lakodalom humora; Műteremtés: Molnár Vilmos – A rajzceruza figurázása; Szemle: Orbók Ilona – Rendszer van, csak meg kell találni (Bajor Andor: Angyal Bandi illemtana); Zsigmond Andrea – Fault (Bajor Andor két töredékéről); Nagy Pál – Új monográfia Tamási Áronról; Sántha Attila – Két paprikás székely író: Laji bá' és Dani bá';
2007 - Augusztus
Szépirodalom: Füzesi Magda – Erdélyi képeslapok; Maros András – Kísérletek cukorral; Luzsicza István – Versek; Bíró Gergely – Eltisztul; Cseh Katalin – Versek; Simonfy József – Versek; Literata Hungarica: Kozma Dezső – Regionalizmus és egyetemesség változó világban; Irattár: Tófalvi Zoltán – Az érmihályfalvi csoport pere (III. rész); Ujjlenyomat: Gazda József – "A boldogság felé" - kollektivizálás I. (A Székelyföld történetéből); Műteremtés: Sümegi György – Szolnay Sándor levelezéséből; Szemle: Borcsa János – Láng Gusztáv "köpönyege"; Kovács Noémi – Hány történet az ábécé? (Selyem Zsuzsa: 9 kiló. Történet a 119. zsoltárra); Ambrus Judit – "Édesanyám kicsi korban megtanított..." (Zakariás Erzsébet könyvéről); Fülöp Orsolya – Rapsóné öröksége;
2007 - Július
Szépirodalom: Kortárs román költők: Romulus Bucur – Versek (Fekete Vince fordítása); Caius Dobrescu – Versek (Kosztándi Tímea Ildikó és Sántha Attila fordításai); Doina Ioanid – Levelek Dumitru Tatusnak (Lövétei Lázár László fordítása); Alexandru Muşina – Personae (Bogdán László fordításai); Răzvan Ţupa – Fétis (László Noémi fordításai); Literata Hungarica: Tapodi Zsuzsa – Az identitás a hollók és a kígyók labirintusában (Szilágyi István: Hollóidő; Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka); Academica Transsylvanica: Dr. Balla Árpád gyermekgyógyász főorvossal Oláh-Gál Elvira beszélget – A szakma szabályai szerint kell dolgozni...; Irattár: Tófalvi Zoltán – Az érmihályfalvi csoport pere (II. rész); Kelet Népe: Ráduly János – Még egyszer a moldvabányai rovásemlékről; Műteremtés: Jánosházy György – Az öröm illan...(Kákonyi Csilla festményeiről); Szemle: Szőcs János – A székelyek rövid története (Egyed Ákos könyvéről); Sófalvi András – A kettős honfoglalásról, új megvilágításban. Tények és hipotézisek (Kolumbán-Antal József könyvéről); Pályám emlékezete: Fodor Sándor íróval Molnár Vilmos beszélget – "...mindig bíztam az emberekben...";


első | előző | [131 -> 140 (149)] következő | utolsó


Az előző számaink a régi weblapunkon találhatóak a www.hargitakiado.ro/old címen.