Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - Június
2019 - Május
2019 - április
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

archívum
2007 - Október
Szépirodalom: Ferenczes István – Télikék; Molnár Vilmos – Kamararegény*; Fekete Vince – Piros autó lábnyomai a hóban; György Attila – Hajós a kikötőben; Lövétei Lázár László – Requiescat...; Literata Hungarica: György Ágnes – Erdélyi körúton Áprily Lajossal; Academica Transsylvanica: Szőcs Attila beszélgetése Kristály Sándor matematikussal – "A matematika faragott belőlem embert"; Ködoszlás: - Két magyar zseni: Bartók és Kodály -: Angi István – A bartóki dallamvilág retorikája; Angi István – Zenei anyanyelvünk és énekkari létünk a kodályi életmű fényében; Irattár: Egyed Ákos – Batthyány Lajos és Erdély; Kelet Népe: Iancu Laura beszélgetése Bernard Le Calloc'h történésszel – Bretonok, csángók, székelyek; Ujjlenyomat: Borsi-Kálmán Béla – PUSKÁSok, muskétások, történészek; Műteremtés: Szakolczay Lajos – A bánat bársonyában (Gazdáné Olosz Elláról); Szemle: Lakatos Mihály – Jézusfaragó székelyek. A halál-motívum Nyírő József "Jézusfaragó ember" című könyvében.; Pieldner Judit – "Hogy megtörténik, de mégsem velem" (Szabó T. Anna: Elhagy); Marczell Péter – Kőrösi Csoma Sándor, a rinocérosz (Sylvain Jouty Kőrösi Csoma Sándor-könyvéről);
2007 - Szeptember
Szépirodalom: György Attila – Elöljáróban; Bajor Andor – A Szent József-szindróma; Zágoni Attila – Humoreszkek; Székely Csaba – Paródiák; Lakatos Mihály – Lapraszerelt novella; Király Farkas – Paródiák; Muszka Sándor – Kisprózák; Literata Hungarica: Bertha Zoltán – "...ámulni ezen a játékon, melyet ember és természet egyaránt játszik" (Tamási Áron népi humora és kedélyvilága); Balázs Imre József – Bajor Andor és a fél pohár; Ködoszlás: Zólya Andrea Csilla – A parodisztikus beszédmódok kultúraelméleti megközelítései; Bota Szidónia – A székely humor új változatai a csíkszeredai rádióreklámokban; Cseke Péter – Védőháló nélkül; Szász István Tas – Bandikó; Irattár: Boros Ernő – Tromfondírozás; Ferencz Imre – Az elveszett Tromf nyomában; Forrai Tibor – Humoros lapok Erdélyben; Aranyág: Dr. Balázs Lajos – A lakodalom humora; Műteremtés: Molnár Vilmos – A rajzceruza figurázása; Szemle: Orbók Ilona – Rendszer van, csak meg kell találni (Bajor Andor: Angyal Bandi illemtana); Zsigmond Andrea – Fault (Bajor Andor két töredékéről); Nagy Pál – Új monográfia Tamási Áronról; Sántha Attila – Két paprikás székely író: Laji bá' és Dani bá';
2007 - Augusztus
Szépirodalom: Füzesi Magda – Erdélyi képeslapok; Maros András – Kísérletek cukorral; Luzsicza István – Versek; Bíró Gergely – Eltisztul; Cseh Katalin – Versek; Simonfy József – Versek; Literata Hungarica: Kozma Dezső – Regionalizmus és egyetemesség változó világban; Irattár: Tófalvi Zoltán – Az érmihályfalvi csoport pere (III. rész); Ujjlenyomat: Gazda József – "A boldogság felé" - kollektivizálás I. (A Székelyföld történetéből); Műteremtés: Sümegi György – Szolnay Sándor levelezéséből; Szemle: Borcsa János – Láng Gusztáv "köpönyege"; Kovács Noémi – Hány történet az ábécé? (Selyem Zsuzsa: 9 kiló. Történet a 119. zsoltárra); Ambrus Judit – "Édesanyám kicsi korban megtanított..." (Zakariás Erzsébet könyvéről); Fülöp Orsolya – Rapsóné öröksége;
2007 - Július
Szépirodalom: Kortárs román költők: Romulus Bucur – Versek (Fekete Vince fordítása); Caius Dobrescu – Versek (Kosztándi Tímea Ildikó és Sántha Attila fordításai); Doina Ioanid – Levelek Dumitru Tatusnak (Lövétei Lázár László fordítása); Alexandru Muşina – Personae (Bogdán László fordításai); Răzvan Ţupa – Fétis (László Noémi fordításai); Literata Hungarica: Tapodi Zsuzsa – Az identitás a hollók és a kígyók labirintusában (Szilágyi István: Hollóidő; Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka); Academica Transsylvanica: Dr. Balla Árpád gyermekgyógyász főorvossal Oláh-Gál Elvira beszélget – A szakma szabályai szerint kell dolgozni...; Irattár: Tófalvi Zoltán – Az érmihályfalvi csoport pere (II. rész); Kelet Népe: Ráduly János – Még egyszer a moldvabányai rovásemlékről; Műteremtés: Jánosházy György – Az öröm illan...(Kákonyi Csilla festményeiről); Szemle: Szőcs János – A székelyek rövid története (Egyed Ákos könyvéről); Sófalvi András – A kettős honfoglalásról, új megvilágításban. Tények és hipotézisek (Kolumbán-Antal József könyvéről); Pályám emlékezete: Fodor Sándor íróval Molnár Vilmos beszélget – "...mindig bíztam az emberekben...";
2007 - Június
Szépirodalom: Kenéz Ferenc – Versek; Egyed Péter – Poézis és létköltészet; Lövétei Lázár László – Hunyt mesterem; Vida Gábor – Prózatöredék Petri Györgynek; Grecsó Krisztián – Doktor urak (regényrészlet); Bogdán László – Találkozás Transsylvániában; Literata Hungarica: Demény Péter – Egy tekintet kialakulása; Elek Tibor – Darabokra szaggattatott magyar irodalom (?); Forgószínpad: Nagy B. Sándor beszélgetése Botka László színművésszel – Nem viccből csináltam; Irattár: Tófalvi Zoltán – Az érmihályfalvi csoport pere (I. rész); Műteremtés: Sümegi György – "Művészetében nagy és nemes volt" (Dokumentumok Nagy István festőművészről); Szemle: Székely Éva – A kanta legyen veled (Grecsó Krisztián: Isten hozott); Fekete Vince – Huszonhárom buborék (Egyed Péter: 23 buborék. A Kurszk balladája);
2007 - Május
Szépirodalom: Bogdán László – Richardo Reis Tahitin (részletek); Méhes Károly – A kalapos szomszéd; Benő Attila – Versek; Birtalan Ferenc – Versek; Benedek Szabolcs – A rohambili; Borsodi L. László – Versek; Scripta Mundi: Hajdú Farkas-Zoltán – Pünkösdi találkozás; Ködoszlás: Czakó Gábor – A magyar nyelv lelkéről (Nyelvrégészeti esszé); Kelet Népe: Peti Lehel – Ritualizált közösségi látomás: a moldvai csángók napbanézése; Ujjlenyomat: Gazda József – Új világ (A Székelyföld történetéből); Műteremtés: Gyarmati Zsolt – Munkácsy-képek Erdélyben*; Boros Judit – Munkácsy Mihály (1844-1900); Szemle: Szabó Róbert Csaba – "Hogy a mérték őre egyensúlyt köszöntsön" (Vermesser Levente (Az egyensúly ígérete); Borsodi L. László – "Aláaknázott mondatok között", avagy a "lárifári" összhangzattana (Vári Attila: Idegen ég); Mirk Szidónia-Kata – Nélkülözhetetlen kéziköny a moldvai csángókról (A moldvai csángók bibliográfiája);
2007 - április
Szépirodalom: Karácsonyi Zsolt – Versek; J. Szondy György – A boldogság kamrája; Dobos Krisztina – Versek; Ármos Lóránd – Versek; Lőrincz György – Egy besúgó korrajza; Weiner Sennyey Tibor – Versek a kisházból; Papp Kincses Emese – Az utolsó vacsora; Puskás Attila – Versek; Scripta Mundi: Bereczky Gábor – Kányádi Sándor oroszul; Academica Transsylvanica: Szőcs Attila beszélgetése Sándor József matematikussal – "A módszerek néha fontosabbak, mint az eredmények"; Ködoszlás: Cseke Péter – Románok és magyarok - kisebbségben és többségben; Agora: Tóth Norbert – Nemzeti vagy (magyar) állami érdek-e a területi autonómia?; Ujjlenyomat: Zsidó Ferenc – Elhervadt a túróvilág...; Műteremtés: Banner Zoltán – Szervátiusz Jenő-díj 2006 (Petrás Mária laudációja); Szemle: Fekete J. József – Két könyvről (Erdélyi szép szó 2006, Lőrincz György: Sóvárgás); Gagyi József – Vágyak, rítusok, rítusstratégiák - az emberélet fordulói Csíkszentdomokoson (Balázs Lajos: A vágy rítusai - rítusstratégiák);
2007 - Március
Szépirodalom: László Noémi – Versek; Simó Márton – bozgor - avagy kísérlet egy szó értelmezésére; Cselényi Béla – Versek; Demény Péter – Valami közöttem; Gáll Attila – Versek; Tóth Mária – Özsen, a gyilkos; Szentgyörgyi László – Versek; Literata Hungarica: Győrffy Gábor – Irodalomirányítás a második világháború utáni Romániában (1944-1949); Forgószínpad: Bogdán László - László Károly – Az ugrás pillanata; Vox Populi: Egyed Péter – A XXI. század kihívásai a filozófia számára; Ködoszlás: Gagyi József – A Sztálin tartományi példa; Műteremtés: Fám Erika – A torony-ember (Forgatókönyv Kós Károlyról); Szemle: Antal Balázs – Akár egy lelki Csernobil (Demény Péter: Visszaforgatás); Lakatos Mihály – Gepárd vadászaton (Simó Márton könyveiről); Plainer Zsuzsa – A társadalmi rend alulnézetben; Gergely Orsolya – Számvetés (A Székelyföld - SZÁMOKBAN című kötetről);
2007 - Február
Szépirodalom: Egyed Emese – A verses naplóból; Bogdán László – Tatjána; Villányi László – Versek; Csender Levente – Sanyi utazása; Király Zoltán – Versek; Eszteró István – Állomás; Literata Hungarica: Bartha Katalin Ágnes beszélgetése Kerényi Ferenc irodalomtörténésszel – Madách és Petőfi irodalmi hagyatéka; Kerényi Ferenc – Petőfi Sándor ballada-korszaka; Ködoszlás: Gottfried Barna – A Székely hadosztály, 1918-1919; Gottfried Barna – A Székely hadosztály, 1918-1919 (II.); Aranyág: Dr. Balázs Lajos – "Az öngyilkos az ördög cimborája"; Ujjlenyomat: Gazda József – Háború után - idegenben (A Székelyföld történetéből); Műteremtés: Szabó András – A mítoszteremtő remény felvillanása; Szemle: Bota Szidónia – A kultúra lokális intézményei (A "Térség és kultúra" című kötetről); Kovácsné István Anikó – Erdélyről másként (Révész Máriusz: Sorsfordítók Erdélyben); Gagyi Ágnes – Költő a hatalomban (Franz Hodjak: Legenda a kútról); Bertók Beatrix – Petyusina (Ingo Schulze: A boldogság 33 pillanata);
2007 - Január
Szépirodalom: Szőcs Géza – T. K. Gyulafehérváron; Lászlóffy Csaba – Bűntény és/vagy árnyékboxolás; Győrffy Ákos – Versek; Zsirai László – Rövidprózák; Király Levente – Versek; Nyilas Attila – Versek; Manódzs Dász – Katonai expedíció (Kémenes Árpád fordítása); Király Farkas – Versek; Iancu Laura – Versek; Literata Hungarica: Bertha Zoltán – Csángó versek - csángó költők; Nobile Officium: Imreh-Márton István beszélgetése Orza Călin koreográfussal – Táncában lakozik az ember; Kelet Népe: Tánczos Vilmos – Moldvabánya magyar emlékei; Műteremtés: Ádám Gyula – "Arcpoétika"; Szemle: Antal Balázs – Olvass rá! (Nyilas Atilla: Ráolvasások könyve); Vincze Ferenc – Király Farkas könyvei; Lakatos Artúr – Kísértetinvázió (Raoul Sorban: Invazie de stafii); Demeter M. Attila – Az eredeti demokráciától a maffia-állam felé? Vajon? (Bányai Péter könyvéről);


első | előző | [141 -> 150 (153)] következő | utolsó


Az előző számaink a régi weblapunkon találhatóak a www.hargitakiado.ro/old címen.