Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - Október
2019 - Szeptember
2019 - Augusztus
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

2010 - December
Gaál József

Játék a büntethetetlen fantázia bűnével – avagy a képzelet árnyjátéka

„Mert a szerelem bármennyire fenségesnek mutatkozik,

csupán a nemi ösztönben gyökerezik,

sőt egyáltalán nem egyéb, mint…

specializált, egyénített nemi ösztön.”

(Schopenhauer)

 

Újabb játék a megfeszített lélek tükrével, újabb vívódás, vallomás. Részegh Botond dionüszoszi alkat, munkái legalábbis ezen a póluson rezegnek. Ez nem csak az expresszív, indulati megnyilatkozást jelenti, hanem elmerülést a bizonytalan, homályos benső világban. Nem jelenti az egyensúly és a csiszoltság hiányát spontán rajzaival, de az érzések, az emóciók irányítják. Rajzsorozata most erotikus fantáziák, stilizált formákba rejtőzködve szemérmetlen vallomást tesz. Önterápiás út ez, mert az erotika nem lüktető testek összefonódása. A tökéletes nász hiánya, nem androgynként eggyé váló beteljesedés, hanem medúzaként lebegő áttetsző testek fantáziajátéka. Messze elkerülve a pátoszt, elkallódott csonka testek találkoznak húzva-vonva egymást. Inkább béklyóként elviselve állandóan közeledve-távolodva. Elfojtás és ragaszkodás csapdái, a kapcsolatok tétova variációinak végtelene. Pszichologizáló megközelítésem elsősorban alkotáslélektani feltárás, de ennek része a sejthető trauma, amelytől szabadul, a rajzok által szabadulna az alkotó. A nemiség, a szexualitás önfeledt öröm, de inkább gyötrő konfliktus. A megemészthetetlen dolgok kirajzolása – analízis sorozat a megnyugvásért. Ezért van a rezignáltabb stílus, az indulatos expresszív habitus helyett szimbolikus stilizáció minden figura. Mimika nélküli fejek, csonka, bábszerű testek, a nemiszervek kiemelésével inkább szenvtelenül bemutatja az együttlét variációit. A férfi szereplő sokszor megkettőződik – hasadás, vagy a harmadik zavaró megjelenése. Nem érezzük a „hárman az ágyban” önfeledt pajkosságát, inkább a rivális szellemképét.

Ha bűnöm talán nincs, gyónnivalóm mindig van – az alkotó túllépve a személyességen feloldozást nyer, feláldozza az egót, hogy megemésztve, megszabaduljon a vágyaktól. A szenvtelenségen túl ott a bölcs belátó tekintet, a kívülről szemlélődés. Így már rituális orgia ábrázolásának is tekinthetjük, túllépve az öncélú kéj bűnösségén, megvetve a szenvedő epekedést, a megalázkodó vágyat, a bűnbánó vezeklést. Miért tetszene Istennek az öngyötrő, megtört és beteljesületlen vágyakozás, a lemondás, az önsanyargató kínzás. A szexualitást a zsidó-keresztény etika démonizálta, az orgia, a szabad szerelem bármely fajtáját sátáninak, és ezért szentségtelennek tartotta. A rajzsorozat címe erre a belső konfliktusra utal, a lélek fantáziája nem ismer tabukat. Az „őseredeti totalitás”, a bűnbeesés előtti állapot ártatlanságát visszaszerezni lehetetlen, ez álom, mitikus ábránd.

Részegh Botond munkáiban a közvetlen artikuláció és a stilizált megformáltság szétválaszthatatlan, világképe szimbolikus, archaikus tradíciókból táplálkozik. Saját konfliktusai mitologikus megfogalmazásban hozza felszínre közvetlen természetességgel
.: tartalomjegyzék