Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - December
2019 - November
2019 - Október
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

2011 - Július
Kenéz Ferenc

Öregirka

Anyai dédanyám füzetéből

 

EZERNYOLCSZÁZHATVANHAT

 

Mostan evezzünk odébb az élet tengerén.

Mostan evezzünk odébb az élet tengerén.

 

Január hetedkén született Zuzánna lányom.

Január hetedkén született Zuzánna lányom.

 

Akinek nagyon örültünk.

Akinek nagyon örültünk.

 

Azért örültünk, hogy a helyen,

Azért örültünk, hogy a helyen,

 

akit elvett az Úr Isten tőlünk,

akit elvett az Úr Isten tőlünk,

 

ismét másikat adott.

ismét másikat adott.

 

Neveltem gyermekeimet vallásos érzelemmel.

Neveltem gyermekeimet vallásos érzelemmel.

 

Az édes Apjok pedig nem szűnt meg soha

Az édes Apjok pedig nem szűnt meg soha

 

fáradhatatlan szorgalmával,

fáradhatatlan szorgalmával,

 

télbe is mindig ment.

télbe is mindig ment.

 

Nagyon szépen is gazdálkodott,

Nagyon szépen is gazdálkodott,

 

még másoknak  is  szemébe tűnt az,

még másoknak  is  szemébe tűnt az,

 

hogy milyen szép nyereségeket kap.

hogy milyen szép nyereségeket kap.

 

Na de az mindég előttünk állott,

Na de az mindég előttünk állott,

 

hogy hátha a boldogtalan kedvezőtlen sors

hogy hátha a boldogtalan kedvezőtlen sors

 

majd egyszer kísértést, kárhozatot

majd egyszer kísértést, kárhozatot

 

rejthet poharába.

rejthet poharába.

 

De meg viszonoztuk azzal,

De meg viszonoztuk azzal,

 

hogy mindenkor Isten kezében vagyunk.

hogy mindenkor Isten kezében vagyunk.

 

Ő tarthatja meg életünket, vagyonunkat.

Ő tarthatja meg életünket, vagyonunkat.

 

Hálát adtunk mind azon jókért,

Hálát adtunk mind azon jókért,

 

melyeket tőle vettünk.

melyeket tőle vettünk.

 

Énekelgettük szent Dávid CXXXVIII zsoltárát:

Énekelgettük szent Dávid CXXXVIII zsoltárát:

 

„Dítsér téged tejes szívem…” satöbbi.

„Dítsér téged tejes szívem…” satöbbi.

 

 

EZERNYOLCSZÁZHATVANHÉT

 

Az év tavaszán ismét gazdálkodáshoz fogtunk.

Az év tavaszán ismét gazdálkodáshoz fogtunk.

 

Tudni illik, férjemnek volt egy rokona,

Tudni illik, férjemnek volt egy rokona,

 

Kis Istvánné, Balogh Mária,

Kis Istvánné, Balogh Mária,

 

akinek sok pénze volt,

akinek sok pénze volt,

 

és nem merte otthon tartani magánál,

és nem merte otthon tartani magánál,

 

félt, hogy megrabolják érte.

félt, hogy megrabolják érte.

 

És áthozta mihozzánk, hogy:

És áthozta mihozzánk, hogy:

 

„Vegyen rajta Ötsém Uram sovány teheneket,

„Vegyen rajta Ötsém Uram sovány teheneket,

 

fele nyereségre.”

fele nyereségre.”

 

Férjem is, mint aki kárt vallott,

Férjem is, mint aki kárt vallott,

 

kapott az alkalmon.

kapott az alkalmon.

 

Szedett is össze vagy 30 darab sovány teheneket,

Szedett is össze vagy 30 darab sovány teheneket,

 

sőt a magunk pénzén vett vagy 10 darab tinót.

sőt a magunk pénzén vett vagy 10 darab tinót.

 

De bizony szerencsétlen időbe trefeltünk,

De bizony szerencsétlen időbe trefeltünk,

 

bekövetkezett a nagy marhadög.

bekövetkezett a nagy marhadög.

 

A tíz darab tinó mind megdöglött.

A tíz darab tinó mind megdöglött.

 

A 30 tehenet meg szénával tartotta,

A 30 tehenet meg szénával tartotta,

 

úgy tudott tőle  valami módon megszabadulni,

úgy tudott tőle  valami módon megszabadulni,

 

11 forint lett az egész nyereség rajta.

11 forint lett az egész nyereség rajta.

 

Ellenben  az öreg Kis Istvánné

Ellenben  az öreg Kis Istvánné

 

a 11 forint nyereségnek felét,

a 11 forint nyereségnek felét,

 

5 forint 50 krajcárt megfogott és eltette.

5 forint 50 krajcárt megfogott és eltette.

 

És azt mondta azután, hogy:

És azt mondta azután, hogy:

 

„e’ mind jól van Ötsém Uram,

„e’ mind jól van Ötsém Uram,

 

tsak hogy kárt nem vallottunk.”

tsak hogy kárt nem vallottunk.”

 

De bizony mink ám kárt vallottunk,

De bizony mink ám kárt vallottunk,

 

mert ha a 30 tehén a tanyán nem lett volna,

mert ha a 30 tehén a tanyán nem lett volna,

 

akkor a 10 darab tinót oda hajtottuk volna.

akkor a 10 darab tinót oda hajtottuk volna.

 

De így, mind oda döglött, pedig drágák voltak,

De így, mind oda döglött, pedig drágák voltak,

 

7oo forint volt a 10 darab,

7oo forint volt a 10 darab,

 

vallottunk rajta 1000 forint kárt.

vallottunk rajta 1000 forint kárt.

 

 

EZERNYOLCSZÁZHATVANNYOLC

 

Arra határoztuk magunkat,

Arra határoztuk magunkat,

 

hogy vegyük meg az előttünk lévő Ladár teleket.

hogy vegyük meg az előttünk lévő Ladár teleket.

 

És van jó erőnk és hozzunk be minden anyagot,

És van jó erőnk és hozzunk be minden anyagot,

 

és építsük fel a saját házunkat.

és építsük fel a saját házunkat.

 

Édes Anyám is örült neki,

Édes Anyám is örült neki,

 

bíztatott bennünket, hogy

bíztatott bennünket, hogy

 

meglakhattok még addig nálam,

meglakhattok még addig nálam,

 

míg felépítitek.

míg felépítitek.

 

Csakhogy bizony a telek borsos lett,

Csakhogy bizony a telek borsos lett,

 

2100 forintot adtunk érte, a puszta telekért.

2100 forintot adtunk érte, a puszta telekért.

 

Na de Istenbe való bizodalommal

Na de Istenbe való bizodalommal

 

megkezdtük dolgainkat a telken.

megkezdtük dolgainkat a telken.

 

Először is a férjem szétnézett,

Először is a férjem szétnézett,

 

és egy nagy kút volt rajta.

és egy nagy kút volt rajta.

 

De nem volt neki kút-ágasa.

De nem volt neki kút-ágasa.

 

Férjem először is azon igyekezett,

Férjem először is azon igyekezett,

 

hogy víz legyen, és egy kút-ágast állítson.

hogy víz legyen, és egy kút-ágast állítson.

 

Éppen mikor utánanézett,

Éppen mikor utánanézett,

 

találkozott egy  emberrel, aki azt mondta,

találkozott egy  emberrel, aki azt mondta,

 

hogy van neki készen egy az udvarban.

hogy van neki készen egy az udvarban.

 

Férjem is kapott az alkalmon,

Férjem is kapott az alkalmon,

 

hogy milyen hamar boldogult,

hogy milyen hamar boldogult,

 

elment érte kocsival.

elment érte kocsival.

 

És hívott egy szegény embert a piacról.

És hívott egy szegény embert a piacról.

 

És leállítja a kútágast,

És leállítja a kútágast,

 

és mikor a gémet a tetejébe belé húzták,

és mikor a gémet a tetejébe belé húzták,

 

felment a szegény ember a tetejébe,

felment a szegény ember a tetejébe,

 

hogy helybe hadják.

hogy helybe hadják.

 

És akkor kitört a kútágas tőből,

És akkor kitört a kútágas tőből,

 

és a szegény ember hanyatt vágódott,

és a szegény ember hanyatt vágódott,

 

egy óráig sem tudott szólani,

egy óráig sem tudott szólani,

 

de aztán kiocsúdott belőle.

de aztán kiocsúdott belőle.

 

A férjem hazajött, olyan szomorú volt,

A férjem hazajött, olyan szomorú volt,

 

hogy nem tudtam volna megvigasztalni.

hogy nem tudtam volna megvigasztalni.

 

Hogy az első lépése ilyen szerencsétlen lett.

Hogy az első lépése ilyen szerencsétlen lett.

 

De osztán édes Anyám is még támadta,

De osztán édes Anyám is még támadta,

 

hogy ne gondoljon olyat,

hogy ne gondoljon olyat,

 

nem tudja azt előre senki, mit szül az idő,

nem tudja azt előre senki, mit szül az idő,

 

nem jelent az rosszat,

nem jelent az rosszat,

 

ócska volt, azért tört ki.

ócska volt, azért tört ki.

 

„No hát most már akármit ád Isten,

„No hát most már akármit ád Isten,

 

róla nem tehetek. Behordunk mindent előre

róla nem tehetek. Behordunk mindent előre

 

és jövő tavasszal felépíttetem”

és jövő tavasszal felépíttetem”

 

mondta a férjem.

mondta a férjem.
.: tartalomjegyzék