Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - December
2019 - November
2019 - Október
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

2012 - Június
***

Erdély felfedezése (A Székelyföld kulturális folyóirat Bözödi György-pályázata – kiértékelő)

A pályázati kiírás a jelenkori erdélyi társadalom sokszínű valóságából merítő, nyelvi igényességgel megírt, olvasmányos riportok, irodalmi szociográfiák alkotására ösztönözte a jelen társadalmi problémái iránt érdeklődő tollforgatókat.

A kitűzött határidőre 11 pályamunka érkezett a  szerkesztőségbe. A pályamunkákat rövid ismertető összegzésünkben, elsősorban a tematizált  társadalmi tartalom, szempontjából foglaljuk össze.

Előljáróban néhány jellemző közös szemléleti sajátosságot emelünk ki. 

A pályázók közül többen eltekintettek a kiírásban megfogalmazott pályázati céltól és nem a jelenkori erdélyi társadalom valóságáról tudósítottak, vagy ha igen nagyon keskeny szeletét láttatták e valóságnak. A jelen társadalmi viszonyainak feltárása, ábrázolása helyett sok esetben a múltra, a személyes történet, az egyéni életút egyes epizódjaira, a lokális, vagy regionális történelemre fordítottak nagyobb figyelmet. Ezekben a pályaművekben a „jelen alig van jelen”, kevés, vagy elégtelen a jelen társadalmi világának megjelenítése, napjaink valóság-folyamatainak feltárása. E pespektívából érdekes, közölhető szinvonalú írások is születtek, az elbíráláskor, a helyezések eldöntésekor azonban ezeket a munkákat értelemszerűen nem vehettük figyelembe.  

Vannak problémacentrikus pályamunkák: egy-egy lokális helyzetet történetiségében is bemutató írások, a maguk nemében értékes helyi mélyfúrások. Az értékeléskor fenntartásaink abból fakadtak, hogy a pályázati munka tárgyának kisléptékű a társadalmi érvényességi köre, illetve nem kellő mértékben és az elvárt nyelvi igényességgel bemutatott a tárgyalt jelenség.

Néhány pályamunkában sérelem-diskurzusokat is olvashattunk, mentálisan feldolgozatlan, elhallgatott drámai történeti eseményekre emlékezve, vagy jelenkori interetnikus kapcsolatokban létező, megélt viszonyulások, tapasztalatok kapcsán.

A pályamunkák tematikájának rövid bemutatása (a jeligéket csak a nyertes, illetve közlésre javasolt pályázatok esetében oldjuk fel):

Középlaky:történeti visszatekintés, kutatási összefoglaló, kalotaszegi történeti rege feldolgozása. 

Laborfalva:földvári internálótáborról, az erdélyi magyar férfiak Golgotájáról (1944-45), mély személyes érintettséggel készült pályamunka.

Darázsfészek:sajátos helyi probléma, területek, erőforrások feletti – megoldásra váró – konfliktus, etnikai határzónában.

Aranyosi:önéletrajzi visszaemlékezés, szórványlétben.

Szórvány:  lokális és regionális történelem,  interjúrészletek, érintett, de érdemben nem tárgyalt problémák: az elöregedés, szórványosodás.

Bekecsy:a pályamunka az erdélyi magyar falu néhány jelenkori problémáját tematizálja (erőforráshasználat, társadalmi kapcsolatok, modernizációs jelenségek, lumpenesedés, népességfogyás). 

Titok:különböző személyes sorsok felvillantásával (utazás a vonaton két székelyföldi kisváros között), társadalmi típusokat, eltérő cselekvési alternatívákat, lehetőségeket társadalmi egyenlőtlenségeket sejtető írás.

Népszínház:gazdagon adatolt kulturális eseményfolyam – egy kisvárosi szinházalapítás –társadalmi, kulturpolitikai háttere.

Kadács:a pályamunka egy széles sodrású társadalmi jelenség (faluról-városra áramlás) sajátos kulturális, mentális következményeit dolgozza fel: a mai falu és a város, illetve a falu külvilágba – olykor messze, országhatáron túlra terjedő – kapcsolatainak kulturális és gazdasági következményeit, helyi identitástartalmakat, jövőképeket.

Mesével pótoltuk:az egyéni életút drámai epizódjának felidézése a személyes emlékezetben.

Népszámlálás:népszámlálási adatok elemzése, nemzeti etnikai sérelmek, konliktusos etnikai kölcsönviszonyok, az anyanyelvű oktatás problémái egy kisrégióban.

A pályamunkák elbírálása értelemszerűen a kiírás fennebb idézett szempontjainak nyomatékos figyelembevételével történt.
.: tartalomjegyzék