Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - április
2019 - Március
2019 - Február
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

2014 - Szeptember
msgr. Kovács Gergely

Márton Áron: Válogatott írások és beszédek

Meggyőződésem, hogy boldogemlékű Márton Áron püspök nemcsak a gyulafehérvári főegyházmegyében örvend a legnagyobb tiszteletnek az utóbbi évtizedek boldogjai és Isten szolgái között, hanem az egész magyar nyelvterületen, országhatáron innen és túl. Ugyanakkor tartok attól, hogy alig az a pár beszéde és körleve ismert széleskörűen, amelyekismételten megjelentek és megjelennek a média különböző fórumain.

Ilyen szempontból hiánypótlónak (is) tekinthető a Székely Könyvtár sorozat 18. köteteként megjelent Válogatott írások és beszédek. Fő forrásként az Áron püspök terjedelmes írásos hagyatékát publikáló és már a kilencedik kötetnél járó sorozatra támaszkodik ugyan, de az igényes válogatás nemcsak túllép a sokszorosan fellelhető néhány szöveg szűk keretén, hanem felöleli a fiatal pap első írásaitól az egyházmegyétől búcsúzó idős püspök félévszázadnyi életművét.

A 270 oldalas könyvet nem csak katolikusok, vagy hitüket gyakorlók számára ajánlom. A három részbe szerkesztett kötet (I. Előadások, tanulmányok; II. Szentbeszédek, körlevelek; III. Levelek, ünnepi beszédek) mindenki számára tartalmas és élvezetes olvasnivaló. Csalódni csak az fog, aki úgy gondolja, hogy szentírási idézeteken alapuló száraz teológiai eszmefuttatások, vagy magasröptű filozófiai fejtegetések gyűjteményét veszi a kezébe.

Nyilvánvaló, hogy elsősorban azok fogják – bizonyára ismételten, újra és újra – olvasni a kötetet, akik hiteles kereszténységre vágynak. A könyv, vagyis általa boldogemlékű Áron püspökünk, ugyanakkor mindenkit megszólít: hívőt és hitetlent, fiatalt és időst, munkásembert és értelmiségit, bárminemű különbségtétel nélkül. Már a fiatal Márton Áron írásaiban a nyelvi igényességgel alkotó tehetséges íróval találkozunk, a magyar nyelvet választékosan művelő szónokkal. A történelem iránt érdeklődők is értékes szempontokat, sőt történeti forrásokat találnak a hívekhez szóló körleveleiben éppúgy, mint a közhatalmat gyakorló szervekhez és személyekhez írt hivatali leveleiben. A társadalmi vagy erkölcsi kérdésekben megfogalmazott világos és határozott álláspontjai döbbenetesen aktuálisak.

Aki fogékony lélekkel és szentágostoni nyugtalan szívvel olvassa boldogemlékű Áron püspökünk gazdag hagyatékából nyújtott eme kiváló ízelítőt, nemcsak útmutatást, eligazítást és támaszt fog találni mindennapjaihoz, hanem élete is megváltozik. Kívánom, hogy minél többünk életében szökjön szárba a jónak, szépnek és értékesnek azon magja, amelyet Márton Áron püspök gazdagon beérlelt kereszthordozó földi zarándokútján.
.: tartalomjegyzék