Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - December
2019 - November
2019 - Október
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

2015 - Február
Adorjáni Anna

A hercegnő könyve

A portás.. 1.A ház, ahová hazamegy, nem az övé. A házba, ami az övé, mások járnak haza.2. Mindene, amije van, elfér tíz banános dobozban. 3.Most ott áll velük a ház előtt. Az ötödik emeletre megy.4.Az ötödikre, mondom. 5. Ebben a házban csak négy emelet van, mondja a portás.

A szakállas és a vöröshajú. 1.A lift a negyedikig megy fel. Én az ötödikre tartok tíz banános dobozzal. 2. A negyediken két öreg piros zsinórral átkötött könyvcsomagokat cipel. Az egyik szakálla fehér,hosszú fekete köpenyt visel, mint a papok, a másik, a vöröshajú kockás zakót és sárga csokornyakkendőt. 3.Ódon kofferekben piros zsinórral átkötött könyvcsomagokat hordanak fel a lépcsőn az ötödik emeletre. 4.Jó napot, mondom. 5. Ebben a házban nincs is portás, mondják, és tovább hordják a zsinórral átkötött könyvcsomagokat az ötödik emeletre.

 

Az ötödik emelet. 1.Tíz banános dobozzal állok az ötödiken. 2. A folyosó földje beton, barna és szürke, macskahúgy és törökkávé szaga van. 3. A folyosót artikulálatlan hangok töltik be, wiiga, giiga, nit a chiida.4.A padlásfeljáró lépcsőjén egy hajléktalan ül. 5.A Néni helyére? kérdezi.6.Kinyitom az ajtót, a lift megmordul a negyediken, és lecsorog. Azt morogja, mi itt túl közel lakunk egymáshoz.7.Becsukom magam mögött az ajtót.  8.A Néni után maradt némi étel a hűtőben. Éhes vagyok, és megeszem.

A járókeretes. 1.Az ötödikre nem jön fel a meleg víz. A vezetékben az üresség csobog. 2.A folyosó földjén naphosszat csoszogás hallatszik. 3. Fémes koccanás a betonon, aztán két csusszanás. Egyik papucsos láb, másik papucsos láb, a járókeret csikorgása a betonon, egyik láb, másik láb, csikorgás a betonon szakadatlan ismétlésben.

A szomszéd. 1.Az ötödiken naphosszat törökkávé szaga terjeng.2.A lichthof ablakán keresztül artikulálatlan kiáltások szűrődnek át a szomszédból. Wiiga, giiga, nit a chiida, wiiga, giiga, nit a chiida szakadatlan ismétlésben.

A bakancsos. 1.Az ötödikre nem jön fel a lift.2.Hallgatom a bakancsok egyenletes dobogását a folyosón, aztán kesztyűs kezek kopogását, aztán kesztyűs öklök egyenletes dobogását egy faajtón. Megfordul a kulcs a zárban, fémes csikorgás, egyik láb, másik láb, artikulálatlan hangok, ajtócsapódás. 3.Csend van. A vízvezetékben nyüszít a megtorpant akarat.4.Kinézek, és hallom, ahogy a fejem felett a tetőről nagy robajjal leszakad a megolvadt hó. 5.A szomszéd ház tetején egy sirály kitartóan csipegeti egy galamb tetemét.

Törökkávé. 1.Kinyitom az ajtót.2.Jó reggelt, Hercegnő!kiáltja a hajléktalan a padláslépcső fordulójából.3.Becsukom az ajtót és elindulok a folyosón a lépcső felé.4.A folyosó végén egy nő áll csadorban. 5.Bejöhetne egy kávéra, mondja.

Az ördög. 1.A lépcsőn a két öreg, egyik szakálla fehér, hosszú fekete köpenyt visel, másik vöröshajú, kockás zakót és sárga csokornyakkendőt, piros zsinórral átkötött könyvcsomagokat cipel.2.A lift a negyedikig jön fel. Én a földszintre tartok.3. Jó napot, mondom.4.Harminc felett már az ördögnek sem kellesz, mondja a portás.

A Hercegnő első megkísértése. 1.Akkor odajött hozzá a férfi és azt kérdezte tőle, van-e olyan hely, ahol együtt lehetnénk. 2.A Hercegnő elvitte a házhoz, ahová hazamegy. Felmentek a lifttel a negyedikre, onnan a lépcsőn az ötödikre. 3.Ez nem olyan hely, ahol együtt lehetnénk, mondta a férfi, amikor kinyitotta az ajtót. 4.Ebben a házban nincs is portás, mondta a Hercegnő.

Éjszaka. 1.A földön fekszik, és a sűrű sötétség a mellkasára térdel.2.A liftaknában megmordul a lift. A folyosón artikulálatlan hangokathall, kesztyűs öklök egyenletes dobogását egy faajtón. Hallgatja, ahogy a tetőről nagy robajjal leszakad a megolvadt hó. 3.A földön fekszik és remeg.4. Legyen világosság, ezt akarja.

Egy lakógyűlés.1.Akkor kopognak az ajtón. 2. Kinyitom, és ott állnak előttem: a járókeretes, a szomszéd, a nő csadorban, a bakancsos, a hajléktalan, a portás, a szakállas a fekete köpenyben és a sárga csokornyakkendős a kockás zakóban, kezükben a cérnával átkötött könyvcsomagokkal. 3.Ott állnak, és azt mondják, hiányzik nekünk a Néni!

Az olvadás. 1.Becsukom az ajtót, és miközben kintről hallom a járókeret csikorgását, a csoszogást a betonon, a szomszéd artikulálatlan hangjait, wiiga, giiga, nit a chiida, és a bakancsos lábak dobogását, úgy döntök, hogy leolvasztom ahűtőszekrényt. 2.Közben elcsendesedik a folyosó. 3.A földön fekszem, és hallgatom, ahogy a hűtőben leszakadnak a megolvadt jégdarabok.

A Hercegnő második megkísértése. 1.Akkor odajött hozzá a férfi és azt kérdezte tőle, van-e olyan hely, ahol együtt lehetnénk. 2.Elvitte a házhoz, ahová hazamegy. Felmentek a lifttel a negyedikre, onnan a lépcsőn az ötödikre. 3.Majd hívlak, mondta a férfi utána, és elindult a lépcsőn a lift felé. 4.Bejöhetne hozzám egy kávéra, mondta a csadoros nő. 5.Ebben a házban nincsen ötödik emelet, mondta a Hercegnő, és eltűnt az ajtó mögött.

Szenteste. 1.A földön fekszem, alattam négy emelet. 2. Szenteste van, hallom, ahogy a negyediken úgy nevetnek, hogy nem bírják végigénekelni a Karácsony, karácsony…kezdetű éneket.3.A negyediken megmordul a lift és lecsorog. Azt morogja, ez a ház még hat emeletet is megbírna. 4.A földön fekszem, és hallom, ahogy a tetőn lassan csúszni kezd egy darab olvadásnak indult hó.

A hajléktalan. 1.Jó estét, mondja, amikor kinyitja az ajtót.2. Akkor odajött hozzá a hajléktalan és azt mondta, hogy ő a trónörökös törvénytelen fia.3.A trónörökös törvénytelen fia vagyok, mondta, és az arcát a Hercegnő tenyerébe borította. 4.Az ötödiken a folyosó földje beton, barna és szürke. Ahol a hajléktalan és aHercegnő áll, savanyú cseppek pöttyözik be a földet.5.A trónörökös törvénytelen fia vagyok, mondja a hajléktalan.6. Legyen világosság, mondja a Hercegnő.

A Hercegnő harmadik megkísértése. 1.Akkor odajött hozzá a férfi és így szólt, van-e olyan hely, ahol együtt lehetnénk. 2. Elvitte a házhoz, ahová hazamegy. Felmentek a lifttel a negyedikre, onnan a lépcsőn az ötödikre. 3.Harminc felett már az ördögnek sem kellesz, mondta a Hercegnő. 4.Csomagolj, elmegyünk innen, mondta a férfi.5. Becsomagoltunk, és tíz banános dobozzal elmentünk a házba, ami az övé. A házba, ami az enyém, mások járnak haza.

Szürke és fehér. 1.Ebben a házban nincs is portás.2.A lift a negyedikig megy fel, ő az ötödiken lakik. 3.Jó reggelt, Hercegnő!, kiáltja a hajléktalan a padláslépcső fordulójából. 4.Becsukja maga mögött az ajtót. Kinéz az ablakon, minden szürke és fehér. 5. Ahová nem akar nézni, ott piros.

Csend. 1.A földön fekszem, és hallgatom a csendet a negyediken. 2.Hallgatom a csendet a folyosón. 3. Hallgatom, ahogy az üres liftaknába belemorog a szél. 4. Azt morogja, wiiga, giiga, nit a chiida. 5. A házra, ahová hazamegyek felkerült egy piros korong.

Elsőfokú. 1.A házban, ahová hazamegyek, minden lakás eladó. 2. Az ötödiken a két öreg, egyik fehér szakállas, hosszúfekete köpenyben, mint egy pap, másik vöröshajú, kockás zakóban és sárga csokornyakkendőben ódon kofferekben piros zsinórral átkötött könyvcsomagokat hord le a lépcsőn a negyedik emeletre. 3.Jó napot, mondom.4. A ház szeizmikus veszélyeztetettsége elsőfo, mondják, és tovább hordják a zsinórral átkötött könyvcsomagokat le, a negyedik emeletre.

Szenteste. 1.Nézi az ürességet a kapusfülkében. 2. Hallgatja, a csendet a folyosón. 3. A házban, ahová hazamegy, minden lakás eladó.  4. A negyediken nyitva áll egy ajtó és bemegy rajta. 5. A falon a képek fehér téglalapok, a bútorok hegek a parkettán. 6. Hallja, hogy a legbelső szobában valaki a Karácsony, karácsony…kezdetű éneket dúdolja. 7.Amikor belép a szobába, abbamarad a dúdolás. 8. Legyen világosság, Hercegnő, hallja a sötétben.

Megremeg a föld. 1.Akkor megremeg a föld és a szomszéd ház tetején a galamb teteme mellől felröppen egy sirály. 2.A liftaknában megmordul a szél, azt morogja, Karácsony, karácsony… 3. A vízvezeték nyüszít, wiiga, giiga, nit a chiida, a tetőről leszakadnak a megolvadt jégdarabok. 4.Remeg a föld, koccanás és csikorgás hallatszik, a betonon egyenletes dobogás, ajtócsapódás és recsegés szakadatlan ismétlésben. Csikorgás, dobogás, recsegés, wiiga, giiga, nit a chiida.

Hercegnő hazatér.1.A földön fekszik, szárnyak suhogást hallja, a szél morgását a liftaknában, a vízvezeték nyüszítését, a tetőről leszakadó jégdarabok robaját, a csikorgást, a dobogást és recsegést szakadatlan ismétlésben. 2.Bármerre néz, ott piros. 3. Akkor a nap és a hold hálót fon a Hercegnő teste alá. 4.Ebben a házban nincsen ötödik emelet. 5.A házra, ahová hazajárt, rátérdepel a sűrű sötétség.
.: tartalomjegyzék