Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - December
2019 - November
2019 - Október
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

2016 - December
Szonda Szabolcs

Bod Péter: Szent Hilárus c. könyvéről

Négy éve, a 300. születésnapja alkalmából szervezett emlékévben ismerkedtem meg alaposabban Bod Péterrel. Nem volt véletlen, sem csupán szellemi találkozás: olyan, mint amikor tudunk valakiről, de rendelt ideje van, hogy életünkbe érkezzen. Mindennapjaimat sok szempontból meghatározó emberre leltem benne, aki jelenvaló, többször felfedezhető szerzőként, sajátos egyéniségként. Jó vele beszélgetni az élet dolgairól.

Esetében nem idézőjeles a beszélgetni ige: több évszázad távolából is mintha itt lenne, amint – így képzelem, a Szent Hilarius... kapcsán is – apró-cseprő történések közepette, de a szószéken, igemagyarázat során, a katedráról tanítva vagy épp szőlőtöveket vizsgálgatva, átszűri tudatán, elméjén, lelkén kedves olvasmányait, az antik és népi bölcsességeket, hozzáadja derűjét, míg végül a könyvbe foglalt, időtálló kérdés-feleletek „egybeszedegettetvén kibocsáttattak” általa. Hiszen „e világ: egy nagy biblotheca, könyvesház, melyben mind mennyei s mind földi dolgokat lehet tanulni szüntelen.” Mert humorral is tanulja az ember önmagát, hogy fényből és árnyékból tevődik össze léte, és mindeneknek van színe-fonákja: alapértelmezésünk ez, földi halandóké, akik égiekhez mérjük önmagunkat, miközben „az embernek legnehezebb munkája: hogy magát megesmérje”.

„...a kerek föld közepe ott vagyon, ahol te állasz” – írja Bod Péter. Emberközelben lenni, egyensúlyban – lényeges jellemvonásai, a Szent Hilarius... tükrében is. Egyetlen szépirodalmi jellegű műve, írásakor és megjelenésekor bő évtizede Magyarigenben, a ma is impozáns református templomban teljesít szolgálatot, s bár rangos katedrákon adhatna elő, vállalt helyén marad, „szívet vidámító, elmét élesítő, kegyességre serkentő, rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt dolgok” együvé rendelését végzi, „melyek mind a hasznos időtöltésre, s mind az épületes tanulságra” szántak. Elvontat és életest, érzelmi-lelki és tárgyi világot, hitbeli mélységet és profán tapasztalatokat mér egymáshoz, évszázados tanulságokat sűrít zömmel máig aktuális, aforizmaszerű megállapításaiba az emberi jellemről, viszonyokról, a társadalom működéséről, szórakoztatva és elgondolkodtatva. Olvassuk, feleim.
.: tartalomjegyzék