Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - Szeptember
2019 - Augusztus
2019 - Július
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

2018 - Március
Csíki András

Versek

HARMADNAP VAN

 

halálhírét vártam hat nap
s a hetedik készületlen délután
összecsapott teóriák
végső oxigénhiány;

korty se napok óta
nem egy falat kenyér
fehér mint aznapi álmom
fehér fehér fehér

(fénytelen

formátlan

féktelen fehér);
 

Istenem csak száradt bőr
csak száraz kendő
s szikkadt csend azon
hangtalan szótalan
némasághalom;

csak torkuk

köszörülő árnyak

süllyedő verandán

vízbe fúlt kút s lépcsők

mik bebújnak alám;

 

Istenem!

Istenem!

Istenem!


gyönyörű szelíd
lelke jósága
égszerelme merre van
merre merre van
ne ez az egy de
tíz templom kongasson
verje álló nap hangosan;

harmadnapra mert
nyílni fog a sír
harmadnapra mert
meg kell bolygatni a földet
harmadnapra mert
hompot raknak fölébe
koszorúk alá;

harmadnap van.

fekete zászló vagyok
kerítésen ajtón nagykapun
koporsó vagyok
majd végighordnak a fél falun
balzsamja vagyok
ravatal takarója
farkasszemet néző tükrök
mérge s mérgek
nyugodt békéje
pap szava vagyok apám sírása
lovak húzása temetősárba
ragadt szekérkerék
gödrébe dobott maréknyi
kavicsos sárga szülőföld

 

CIGÁNYOK

A NYÁRÁDMENTÉN

 

mint izgága méhrajok
csupa őrült szín 
és arcok karambolja 

tűzfészek szemek 
ördög varrta szoknyák
korombajusz és kalap
születéstől koporsószegig
utat csiszoló Dacia-fenék
csillogó szekérderék réz
és szemek fekete fénye
összevagdalt hátterek
falvakon végig süvítő 
első háztól utolsókig érő
kerítést döntő kiáltás 
mint izgága méhrajok
végetlen életek özöne
összevagdalt hátterek
aranyfogak alatt cigarettafüst
megkeveredett nyelveken
átkokká cibált imák
csupa őrült szín 
összedöntött hátterek
magyarok fogyatkozása
szászok elszaladása
völgyekből kicsordult sár
borona vágta arcokon
méreg és megszikkadt mosoly
első háztól utolsókig érő

megszikkadt mosoly

 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ BARÁTAIMNAK!

 

voltvanésleendő Barátaim
kik még ép ésszel? járatjátok
a motort szerelmek és tettenérések
alatt kik függőhidakról mészgödrökből
nem? szakadtatok a mélybe
mellkasotokba nem? fúródtak
félbe maradt beszélgetések
hármaspontjai kérdőjelek
görbülését nem? sínylette
derekatok vállatok gerincetek
kiáltások után nem? feszültetek
önnön vázatokra nem? delejeztek
letudhatatlan imádságok
Barátaim! adjon az Isten nektek
szép szerelmeket és
tűrhető tettenéréseket
meg nem el nem és le nem
szakadást elviselhető jeleket
jelenéseket megfeszítő kiáltások
helyett nyugodt ébrenléteket
csendes lankadásokat
.: tartalomjegyzék