Székelyföld kulturális havilap - Hargita Kiadó

utolsó lapszámaink: 2019 - December
2019 - November
2019 - Október
archívum ...

legújabb könyveink: Kisné Portik Irén – Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
Ferenczes István – Arhezi/Ergézi
Petőfi Sándor – A helység kalapácsa
az összes könyveink ...

Székely Könyvtár:

Arcképcsarnok: Erdélyi magyar írók arcképcsarnoka

Aktuális rendezvények: 2016, március 4

bejelentkezés:

Online előfizetőink a lap teljes tartalmát olvashatják! Előfizetés!

kereső:
Általános keresés. Pontosabb keresésért kattintson ide!

Moldvai Magyarság: Kulturális havilap

partnereink:

események


2015 április 3.
Versenyvizsga

A Hargita Kidóhivatal
(Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 5. sz.)
versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen szerződéses állás elfoglalására:

1. Az állások száma és elnevezése:
1 (egy) szakfelügyelő IA, felsőfokú végzettség (S).
2. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:
a. beiratkozási kérést, a Vezérigazgatóság vagy az intézmény vezetőjéhez címezve;
b. a személyigazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
c. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
d. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
f. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, s amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. szakmai önéletrajzot.
A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b.)-d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.
3. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
• román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
• ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
• az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
• teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
• az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
• nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
A szerződéses állás elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:
• felsőfokú gazdasági egyetemi képesítés licensz vizsgával, hosszú időtartamú gazdasági képesítés licensz vizsgával, vagy ennek megfelelő végzettség;
• gazdasági téren szerzett tapasztalat – legkevesebb 6 év ;
• költségvetési számviteli tapasztalat;
• számítógép-kezelői ismeretek.
4. A versenyvizsga 2015. április 9-én, 10,00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és -én a szóbeli próbával folytatódik, a Hargita Kiadóhivatal székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 5 szám alatt).
A vizsgához szükséges iratcsomót 2015. március 16.–2015. április 3. időszakban lehet leadni a Hargita Kiadóhivatal titkárságán 8,00-16,00 óra között, 2015. április 3-án 12,00 óráig a következő iratokkal:
• beiratkozási kérés,
• személyigazolvány – eredeti és másolat,
• önéletrajz,
• rendőrségtől erkölcsi bizonyítvány,
• orvosi igazolás a családorvostól,
• végzettséget igazoló okirat eredeti és másolat,
• régiséget igazoló okirat.
További információkat a 0266-311026 telefonon kaphatnak az érdeklődök.
5. A betöltetlen szerződéses állás elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:
1. A jelöltek beiratkozása: 2015.03.16. – 2015.04.03.
2. A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése: 2015.04.03.
3. Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése: 2015.04.03.
4. Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése: 2015.04.06.
5. Az iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése;
A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsorának kifüggesztése: 2015.04.08.
6. A versenyvizsga első próbája - írásbeli próba: 2015.04.09.
7. Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése: 2015.04.09.
8. Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése: 2015.04.10.
9. Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése: 2015.04.14.
10. A versenyvizsga második próbája - szóbeli próba: 2015.04.14.
11. A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése: 2015.04.14.
12. A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése: 2015.04.15.
13. A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges
eredményeinekkifüggesztése: 2015.04.16.
6. Ajánlott könyvészet:
1 .Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – M.O. nr. 454/18.06.2008. cu modificările şi completările ulterioare
2 .Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale – M.O. nr. 204/23.04.2001 cu modificările şi completările ulterioare
3 .Ordinul nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – M.O. nr. 1186/ 29.12.2005.
4.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale


MANAGER
LÁZÁR LÁSZLÓ